Wycieczki szkolne - minimum 15 osób. Student/uczeń- po okazaniu aktualnej legitymacji