Wycieczki szkolne - minimum 15 osób. Student/uczeń- po okazaniu aktualnej legitymacji

KARNETY
AKROBATYKA/ AKROBATYKA SZARFY

CENA
1 wejście
35 zł
4 wejścia
120 zł
6 wejść
160 zł
8 wejść
180 zł

Karnet ważny przez 30 dni